Ingenjörskonst för framtiden.

Vi hjälper till att utveckla Sveriges miljövänliga kraftförsörjning på ett innovativt sätt.

Ingenjörsbolag specialiserade på elkraftsanläggningar.

Krafttag AB är ett ingenjörsbolag som har specialiserat sig på elkraftanläggningar i form av tunga industrier, Regionnäts stationer (130kV) och Luftledningsnät. Vi sitter inne med gedigen kunskap och många års erfarenhet av projektledning, konstruktion och installation och kan på så sätt leverera kundanpassande helhetslösningar med högsta kvalité.

Moderna miljöanpassade lösningar.

Vi är ett bolag i tiden då vi tar fram utredningar och använder oss av den senaste tekniken för att kunna göra hållbara om miljöanpassade lösningar.
Genom vår kombination av erfarna medarbetare och unga ingenjörer kan vi även hålla en hög nivå men en kortare leverans på våra projekt.Krafttag – Ingenjörskonst för framtiden

NYHETER

Senaste nyheterna från Krafttag och reflektioner i vår blogg.

Uppdrag

I egen regi eller tillsammans med våra utvalda samarbetspartners har vi utfört många lyckade projekt. Här nedan följer ett urval av våra referenscase.

Framtidens ingenjörskonst.

När den gedigna kunskapen möter den nytänkande, innovativa, framåtsträvande generationen skapas ingenjörskonst för framtiden. För dig innebär detta att Krafttag kan leverera en komplett lösning på ett effektivt sätt, på kortare tid och garantera en hög kvalité på leveransen.

OM KRAFTTAG

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss