Solcellsinstallation

Krafttag är ett auktoriserat bolag och tillhandahåller solcellsanläggningar genom våra certifierade installatörer

Solcellsinstallation

Krafttag är ett auktoriserat bolag och tillhandahåller solcellsanläggningar genom våra certifierade installatörer. Vi är godkända av Elsäkerhetsverket för elproduktionsanläggningar, vilket en solcellsanläggning är och därav kan ni vara trygga med oss som leverantörer.

Förutom innehav av certifikat är våra montörer noga handplockade, lyhörda och utbildade för att garantera ett säkert utfört arbete.

Solcellsinstallation

Våra elektriker och montörer har lång erfarenhet och är certifierade solcellsinstallatörer. Vi installerar anläggningar inom de flesta områden.

- Bostadsföreningar
- Kommersiella fastigheter
- Lantbruk
- Privatbostäder
- Företag och industrier

Oavsett komplexitet på elbehovet så kan du alltid höra av dig till oss.

Kompetens hos Krafttag AB:

Auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och har dokumenterad utbildning på följande:

  • Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallation AC och DC
  • LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) när det gäller lantbruk och hästgårdar
  • Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
  • Lift och ställningsutbildad personal
  • Bas U/P

Maila oss på solel@krafttagab.se för en personlig kontakt.