Solcellsinstallation

Krafttag är ett auktoriserat bolag och tillhandahåller solcellsanläggningar genom våra certifierade installatörer

Solcellsinstallation

Krafttag är ett auktoriserat bolag och tillhandahåller solcellsanläggningar genom våra certifierade installatörer. Vi är godkända av Elsäkerhetsverket för elproduktionsanläggningar, vilket en solcellsanläggning är och därav kan ni vara trygga med oss som leverantörer.

Förutom innehav av certifikat är våra montörer noga handplockade, lyhörda och utbildade för att garantera ett säkert utfört arbete.

Solcellsinstallation

Våra elektriker och montörer har lång erfarenhet och är certifierade solcellsinstallatörer. Vi installerar anläggningar inom de flesta områden.

- Bostadsföreningar
- Kommersiella fastigheter
- Lantbruk
- Privatbostäder
- Företag och industrier


Oavsett komplexitet på elbehovet så kan du alltid höra av dig till oss.

Din totalentreprenör för solcellsanläggning

Jörgen Sköld (Krafttag AB), auktoriserad elektriker i över 20 år såg möjligheten att börja installera solcellsanläggningar.

2016 startade han sin resan att bli den bästa solcellsinstallatören i södra Sverige. Genom att han har utbildat vår personal för detta ändamål så är vi nu på topp inom solenergi.

2017 började förfrågningarna strömma in, allt ifrån privatpersoner till stora lantbruk och i samband med detta började vi vårt samarbete med Nordic Solar.
De är vår leverantör av paneler och växelriktare och vi tar del av deras långa erfarenhet.

2018 installerades av Jörgen Sköld solcellsenergi motsvarande 450kW
(450 Mwh/år). Detta kan liknas vid ett större vindkraftverk som ger 500Mwh/år.

2019/20 har vi som mål att fortsätta göra Sverige grönt och 3 dubbla våra solcellsinstallationer.

Kompetens hos Krafttag AB:

Auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och har dokumenterad utbildning på följande:

  • Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallation AC och DC
  • LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) när det gäller lantbruk och hästgårdar
  • Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
  • Lift och ställningsutbildad personal
  • Bas U/P

För mer information kan ni få till vår hemsida - Solcellsinstallatören: www.solcellsinstallatoren.se