Solcellsinstallation

Krafttag är ett auktoriserat bolag och tillhandahåller solcellsanläggningar genom våra certifierade installatörer

Solcellsinstallation

Krafttag är ett auktoriserat bolag och tillhandahåller solcellsanläggningar genom våra certifierade installatörer. Vi är godkända av Elsäkerhetsverket för elproduktionsanläggningar, vilket en solcellsanläggning är och därav kan ni vara trygga med oss som leverantörer.

Förutom innehav av certifikat är våra montörer noga handplockade, lyhörda och utbildade för att garantera ett säkert utfört arbete. Våra elektriker och montörer har en lång erfarenhet och certifierade solcellsinstallatörer. Vi installerar anläggningar inom de flesta områden. Krafttag AB är ett auktoriserat elinstallationsföretag som är godkända av Elsäkerhetsverket enligt deras regelverk. Vi följer och ar dokumenterad utbildning.

Solcellsinstallation

Bostadsföreningar
Kommersiella fastigheter
Lantbruk
Privatbostäder
Företag och industrier

Oavsett komplexitet på elbehovet så kan du alltid höra av dig till oss.

Kompetens hos Krafttag AB:

Elinstallationsreglerna när det gäller Elinstallation AC och DC
LBK (Lantbrukets Brandskyddskommitté) när det gäller lantbruk och hästgårdar
Arbetsmiljöverket när det gäller arbete på höga höjder
Lift och ställningsutbildad personal
Arbetsmiljösamordning (BAS P/U)

Maila oss på solel@krafttagab.se för en personlig kontakt.