Företagspolicy

Krafttag AB tillhandahåller ingenjörskonst för framtiden med garanterat hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Vi ska vara lyhörda för både våra samarbetspartners, leverantörers och uppdragivares önskemål och tillsammans med dem skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat resultat.

Krafttag AB –  ”Inga problem, endast lösningar”.

Arbetsmiljö

 • I vårt arbetsmiljöarbete är det ett minimum att vi följer Arbetsmiljölagen (AML).
 • Våra medarbetare ska ha genomgått utbildningen ”Bättre arbetsmiljö-BAM”.
 • Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara av sådan karaktär att ingen drabbas av vare sig fysisk ohälsa, stress och/eller psykisk ohälsa.
 • Våra medarbetare ska känna sig trygga på arbetsplatsen och alltid ha tillgång till för sina arbetsuppgifter godkända och anpassade verktyg, skyddsutrustningar och skyddskläder.
 • ‍Vårt arbetsmiljöarbete ska alltid bedrivas och samordnas i samråd med våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

Miljö

 • ‍Vårt miljömål är att minimera företagets miljöpåverkan, genom att alltid jobba med, för miljön hållbara lösningar.
 • ‍Miljöarbetet i verksamheten ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och det är varje medarbetares uppgift att arbeta för en hållbar utveckling.
 • ‍Källsortering, ordning och reda ska gälla på våra arbetsplatser.

Kvalitet

 • I Krafttag AB garanterar vi kvalitet från start till mål.

Säkerhet

 • I Krafttag AB sätter vi säkerheten främst.
 • I Krafttag AB genomsyras arbetet med ett säkerhetstänk, där alla arbetsmoment riskbedöms före varje påbörjat arbete.
 • Riskanalyser upprättas före varje påbörjat uppdrag.

Alkohol och droger

 • ‍I Krafttag AB, har vi nolltolerans för användning av droger, alkohol, läkemedel och annan stimulantia, som påverkar omdömet negativt.

Jämställdhet och diskriminering

 • I Krafttag AB ska alla medarbetare behandlas lika oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.