Konsult

Spetskompetens inom elkraftsanläggningar, ställverk, transformatorstationer samt trafikverksanläggningar.

Konsult

Krafttag tillhandahåller ingenjörer med spetskompetens inom energi och transportsektorn.

Våra konsulter anpassar sig till de miljöer som uppdraget kräver, dvs. på plats hos kund eller från distans. De har haft olika roller i våra tidigare uppdrag som t.ex. projektledare, provningsledare, sitemanager, BAS P, HSE konsult, elsäkerhetsledare, myndighetsgranskare (TRV) m.m.

Krafttag AB:s - Konsulttjänster

Projektledning för kraftentreprenader (ABT06, AB04)
HSE management
Projektledning för arbetsmiljösamordning (BAS P/U)
Projektledning för utredningsarbete
Provningsledare
Site Manager
EL- MEK konstruktion
Myndighetsgranskare (TRV)

Krafttag AB:s konsulter jobbar i hela Sverige och har en god flexibilitet.