Konsult

Spetskompetens inom elkraftsanläggningar, ställverk, transformatorstationer samt trafikverksanläggningar.

Konsult

Krafttag tillhandahåller ingenjörer med spetskompetens inom energi och transportsektorn.

Våra konsulter anpassar sig till de miljöer som uppdraget kräver, dvs. på plats hos kund eller på distans. Krafttags konsulter har en bred erfarenhet inom energi, industri och trafikverksprojekt.  

De senaste åren har vi jobbat i många intressanta projekt och haft roller som t.ex. projektledare, provningsledare, sitemanager, BAS P/U, HSE konsult, elsäkerhetsledare, myndighetsgranskare (TRV) m.m.

Krafttag AB:s - Konsulttjänster

Projektledning för kraftentreprenader (ABT06, AB04)
HSE management
Projektledning för arbetsmiljösamordning (BAS P/U)
Projektledning för utredningsarbete
Provningsledare
Site Manager
EL- MEK konstruktion
Certifierade myndighetsgranskare (TRV)

Krafttag AB:s konsulter jobbar i hela Sverige och har en god flexibilitet.