Konsult

Spetskompetens inom konsult på elkraft anlägningar, ställverk, trafo stationen och m.m.

Konsult

Krafttag tillhandahåller ingenjörer med spetskompetens inom både elektrisk- och mekanisk konstruktion inom kraftförsörjning.