Nysäter Vindkraftspark

BAS P och Projektering

Krafttag AB tillsätter BAS P och projekterings specialister på uppdrag av Saitec Engineering för att ta fram underlag åt Eon Vind som ska bygga en ny Vindkraftspark i Norra Sverige, Nysäter.

Krafttag har flera års erfarenhet av BAS P/U och jobbar ständigt med säkerhet i projekteringsstadiet. Vi ser fram emot ett trevlig samarbete och tackar för förtroendet.

Så säger kunden om projektet:

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss