220kV Ställverk

Totalentreprenad angående förnyelse av 220 kV ställverk

Krafttag hade projektledare ansvaret i detta uppdra åt ABB Substation. ABB's Scope var att bygga om en 220kV transformatorstation år SvK. Man rev nästan allt det gamla och förberedde marken för de nya ställverksfacken som skulle komma på plats, nytt kontrollhus med tillhörande apparater ingick i detta Scope.

Så säger kunden om projektet:

SvK

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss