Svenska Kraftnät

Genomförandeanalys

Krafttag AB tillsätter projektledare i Svenska Kraftnäts organisation - Genomförandeanalys

Så säger kunden om projektet:

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss