Uppbyggnad av ny 130kV transformatorstation.

Ombyggnad av äldre transformatorstation i Södra Sverige.

En Ny 130kV transformatorstation.

Eon hade som avsikt att bygga om en äldre transformatorstation nere isödra Sverige, man skulle byta en 130kV frånskiljare på samlingsskenan och isamband med detta så rev man de gamla ställverks och transformatorfacken föratt bygga upp nya med nya transformatorer och nollpunkter. Man lät sig ävenbygga ett nytt kontrollhus men nya ställverk och tillhörande utrustning.

Ansvar för elsäkerheten

Krafttag fick som uppdrag att tillsätta en elsäkerhetsledare under detta projekt. Genom direkt kontakt med kund (Eon) utförde man alla avbrottsbegäran och säkerställde att siten var spänningslös när man utförde sina moment på site.

Man hade även ansvaratt se till att AML följdes och dem lokala föreskrifter genom systematisktarbetsmiljöarbete på Site samt skyddsronder med beställare.

Så säger kunden om projektet:

Det fanns gott om utmaningar med engelsktalande beställare och oregelbundna arbetstider, Krafttag utförde dock uppdraget med bravur och visade sig både kompetent och flexibel på bästa tänkbara sätt. WiseGate Consulting AB ser nu Krafttag AB som en kompetent partner och vi ser fram emot kommande projekt där vi kan samarbeta.
WiseGate + EON

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss