Falun Lasarett

Felsökning av en diselgenerator

Falun Lasarett byggde om sin reservkraftanläggning för att öka sin kapacitet och säkra effektbehovet och därigenom ha en tryggare elleverans mot deras Lasarett. Under projektet gång så visade sig att man fick avvikande fel på en av generatorerna men efter åtgärder och felsökningar så kom man fram till vad orsaken var och kunde driftsätta hela anläggningen i sin helhet.

Idag står där en reservkraftanläggning av högsta kvalité på plats för att kunna betjäna när så behövs.

Så säger kunden om projektet:

Landstinget Dalarna

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss