Nya 130kV luftledningar

Uppdatering av 130kV luftledningar i Södra Sverige.

Uppdatera 130kV luftledningar i Södra Sverige.

Eon hade fått i uppdrag att uppdatera nya 130kV luftledningar nere i södra Sverige då dessa befintliga var från 40-talet och för att kunna både öka kapacitet och leveranssäkerhet i nätet så behövdes dessa uppgraderas till en spänningsnivå på 130kV.

Dagliga riskanalyser.

Krafttag tillsatte en elsäkerhetsledare under detta projekt. Då man hade utländsk arbetskraft så la man stor vikt att ta fram dagliga riskanalyser som skulle gås igenom varje dag innan start av arbete.

Uppdraget var enbart på engelska mot montörerna och deras arbetsledare. Man jobbade ständigt med tillsyn av arbetsplats och planering av riskmoment som gjordes längs linans uppbyggnad. Som kontaktperson för detta uppdrag hade vi ansvar att förhandla med markägare då  vi vid olika tillfällen behövde beträda deras mark. Man skrev avtal och gjorde kostnadsregleringar åt dessa markägare under projektets gång.

Så säger kunden om projektet:

"Det fanns gott om utmaningar med engelsktalande beställare och oregelbundna arbetstider, Krafttag utförde dock uppdraget med bravur och visade sig både kompetent och flexibel på bästa tänkbara sätt. WiseGate Consulting AB ser nu Krafttag AB som en kompetent partner och vi ser fram emot kommande projekt där vi kan samarbeta"
Wisegate + EON

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss