Tranås Energi AB

Ny 46/11kV fördelningsstation, Tranås Energi

Under våren 2018 fick Krafttag AB förfrågan att gå in som projektledare åt ABB Power Grids för att bygga en ny fördelningsstation år Tranås Energi AB. Projektet har löpt på i ca 6 månader och mycket positiva resultat. Markarbetet är klart och det prefabricerade huset stod på plats V51 efter en godkänt förbesiktning.

De kommande månaderna så kommer våra apparater till Site, 16000MVA torrisolerade transformatorer, 46kV ställverk, 11kV ställverk, kondensator batteri m.m. Base design är klar för både MEK och EL och arbetspärmar framtagna.

Sommaren 2019 kommer denna innovativa, miljöprojekterade fördelningsstation stå klar för att tas i bruk.

Så säger kunden om projektet:

Ett mycket bra arbete såhärlång med korta svarstider och bra leveranstider. Ser möjlighet och lösningar i projektet,
Tranås Energi AB

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss