Eon Eldistribution AB

Kontroll och besiktning

Krafttag AB har fått äran att tillsätta Senior kontroll och besiktningsman till ett flertal av Eon Eldistribution AB projekt för om/ny och tillbyggnader av region stationer. Uppdragen kan innehålla allt från byte av reläskydd, byte av primär apparater eller till och med en helt ny station som ska byggas.

Som kontrollant är man Eon högra hand och ser till att det byggs efter de tekniska riktlinjer och anvisningar som ska följas och stöttar Eon:s projektledare under projektets gång.

Så säger kunden om projektet:

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss