EET - Otera

Motage och provning av MSP ställverk

EET (European Electric Technology i Malmö tillverkar mellanspänningsställverk 12 och 24kV lämplig som fördelningsställverk, tillverkas i ICET Industries fabrik i Italen. Ställverken är av typ UNIVERSAL C och är ett robust, metalindelat ställverk helt enligt LSC2D- PM. Brytare, kablar, samlingsskena samt lågspänningsutrustning sitter i egen metaldelad cell.

Krafttag AB har samarbete och tillsätter resurser i form av montage, provning och idrifttagning på fabriken. I ett längre perspektiv så kan det bli möjlighet för plats montage på Site inkl. provningsledare som säkerställer leveransen och entreprenaden.

Så säger kunden om projektet:

Otera

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss