Global Connect

Sverigeringen - Ny fiberinfrastruktur

Sverigeringen 2020: Senior Projektledare tillsattes av Krafttag AB

Projektet som skulle utföras hos kund var en fiber stam förstärkning av 10st landsträckor och 2st sjökablar. Projektledaren hade som uppgift att ta fram nya projektstrukturer för denna storlek av projekt (PPS-modellen). Med hjälp av stödfunktioner från organisationen togs även följande fram: förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar, upphandling av leverantörer, entreprenörer samt kontroll- besiktningsmän.

När upphandlingen var på plats så fortsatte uppdraget med att leda två delprojektledare som skötte den operativa delen i projektet samt uppföljning, budget och presentationer upp till styrgruppen.

Så säger kunden om projektet:

Tusen tack för dina fina insatser i ett stort och ibland stökigt projekt och miljö!
Global Connect

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss