Ny tågdepå i södra Sverige

Projektledning och provningsledning

Eitech AB har fått tilldelning av Region Skåne att bygga den nya tågdepån i söndra Sverige, Hässleholm. Vi på Krafttag AB fick förfrågan att tillsätta projektledare och idrifttagnings ledare till detta uppdrag. Efter en snabb överlämning och instudering av projektet har Kewin (projektledare) och Ulf (idrifttagnings ledare) nu driftsatt första av anläggningen av fyra innan sommar uppehållet. Resterande mottagningsstationerna ska driftsättas under hösten 2019.

Så säger kunden om projektet:

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss