OKG Kärnkraftsverket

Provning och driftsättning av ställverk

Krafttag AB skickade 2st provare till OKG Kärnkraftverket i Oskarshamn för att testa och driftsätta ställverken.

Vår uppdragsgivare OKG Kärnkraftverket hade beställt ett liknade jobb i nästa året (2020)

Så säger kunden om projektet:

Ett mycket bra utfört arbete med hög nivå på provare.
OKG Kärnkraftverket

Certifieringar

Genom våra höga krav på utbildningar och certifieringar kan vi garantera hög kvalitet och god leveranssäkerhet. Här följer ett urval av våra certifieringar.

Kontakta oss