NYHETER

Senaste nyheterna från Krafttag och reflektioner i vår blogg.

Vattenfall Eldistribution AB

Krafttag AB har fått den stora äran att hjälpa Vattenfall Eldistribution AB med att hålla i #utbildningar inom #programstyrning i deras #organisation. Ett ärofullt uppdrag och väldigt intressant och kul att man satsar på utbildningar och kompetensutveckling för att möta #samhällsutvecklingens utmaningar.

Programstyrning: 

Är framtaget för större organisationer som vill styra sin verksamhet, organiserar flertalet projekt och tillhörande förändringsarbete inom organisationen för att uppnå sina effektmål. Genom en programstyrning så centraliserar man frågorna i projekt och förändringsarbete i ett gemensamt styrorgan som består av en program styrgrupp där man hanterar dessa frågor.

Varför Programstyrning:

Samhällsutvecklingen kräver en mer Agil styrning, Effektivare styrning,Krafttag AB - Ingenjörskonst för framtiden