NYHETER

Senaste nyheterna från Krafttag och reflektioner i vår blogg.

Nysäter Vindkraftpark

Krafttag AB har fått förtroendet att tillsätta BAS P och projekteringsledare för framtagning av underlag till en ny Vindkraftspark i Norra Sverige, Nysäter åt Saitec Engineering. Denna park kommer att bestå av 170st Vindkraftsverk som kommer att byggas i tre etapper. Vi kommer att vara delaktig i framtagning av underlag för de första 40st vindkraftsverken.