Provning/Driftsättning

Certifierade provningsingenjörer och driftsättare med lång erfarenhet av elektriska anläggningar.

Provning och drifttagning av elanläggningar

För att säkerställa en funktionell, fungerande och säker elanläggning kan vi erbjuda kvalificerade provningsingenjörer inom låg- och mellanspänning. Vi utför funktionsprovning och drifttagning av elektrisk anläggning, och genom våra upprättade provningsprotokoll och egenkontrollsprogram utför vi avprovning och drifttagning på ett säkert sätt.