Provning/Driftsättning

Certifierade provningsingenjörer och driftsättare med lång erfarenhet av elektriska anläggningar.

Provning och idrifttagning av elanläggningar

Krafttag tillhandahåller certifierade provningsingenjörer inom elkraft (1-130kV)

För att säkerställa en funktionell, fungerande och säker elanläggning kan vi erbjuda er kvalificerade provningsingenjörer inom låg- och mellanspänning. Vi utför funktionsprovning och idrifttagning av elektrisk anläggning, och genom våra upprättade provningsprotokoll och egenkontrollprogram utför vi avprovning och idrifttagning på ett säkert sätt.

Krafttag AB:s - Provningstjänster

Kontroll före idrifttagning
Fasföljdstest
Kontinuitetsmätning
Av gröning av kretsscheman
Utlösningsvillkor
Brytartester
Funktionsprovning

Krafttag AB:s Provare/driftsättare jobbar i hela Sverige och har en god flexibilitet.