Konstruktion

Spetskompetens inom konstruktion av elektrisk och mekanisk utrustning.

Konstruktion

Krafttag tillhandahåller ingenjörer med spetskompetens inom både elektrisk- och mekanisk konstruktion inom kraftförsörjning.

Våra elektriska ingenjörer förser dig med kretsscheman, kabeltabeller, apparatlistor och en komplett systemlösning, medans våra mekaniska ingenjörer tar fram fundamentsplaner, stålkonstruktioner och montagehandlingar. Allt detta för att uppdraget ska byggas på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Elektrisk- och mekanisk konstruktion

För att säkerställa en god leverans inom ramen av budget tillhandahåller vi erfarna ingenjörer inom både elektrisk- och mekanisk konstruktion för kraftanläggningar.

Vi följer branschstandard såsom högspänningsdirektivet, Svensk standard, EU direktiv samt dina lokala tekniska beskrivningar. Allt detta för att tillgodose ditt behov och kunna garantera en hög QoS (Quality of Service).

Kontakta oss på info@krafttagab.se för en personlig kontakt.