Installation/Montage

Certifierade montörer med lång erfarenhet av elektriska anläggningar.

Installation

Krafttag tillhandahåller certifierade elektriker och montörer med lång erfarenhet inom elektriska anläggningar.

Oavsett komplexitet på uppdraget kan vi alltid finna energisnåla och kostnadseffektiva lösningar. Förutom innehav av certifikat är våra montörer noga handplockade, lyhörda och utbildade för att garantera ett säkert utfört arbete.

Elinstallation

Våra elektriker och montörer har lång erfarenhet och kan utföra all typ av elarbete och elinstallationer, detta omfattar både lågspänningsarbeten- och högspänningsarbeten.

Exempel på högspänningsarbeten:
- Inkoppling av transformator
- kabelavslut i 10kV ställverk
- Inkoppling av fastighetscentral

Exempel på lågspänningsarbeten:
- Ny elinstallation i fastighet/villa
- Belysningsstyrning i kontorslandskap
- Byte av lägenhetscentraler

Oavsett komplexitet på elbehovet så kan du alltid höra av dig till oss.

Ställverksmontör

Våra mekaniska montörer har spetskompetens för montage av låg- och mellanspännings ställverk. Oavsett komplexitet på uppdraget kan vi garantera en hög QoS (Quality of Service)

Exempel på arbeten för våra mekaniska ställverksmontörer kan vara:
- Montage och inkoppling av skenbrygga
- Montage av ställverk på plats hos kunden
- Elektriska kopplingar i lågspänningsutrymmet
- Montage av kabel- och strömtransformatorer

Kontakta oss på info@krafttagab.se för en personlig kontakt.